Tilgængelighed på Vikingetræffet

Barnevogne, kørestole og rollator

Barnevogne, klapvogne og kørestole
Træffet er placeret på en strand midt i en skov. Det betyder, at man godt kan komme rundt, men med noget besvær. For kørestolsbrugere og gangbesværede er det muligt at køre helt frem til træfpladsen via ambulancevejen. Kontakt træfleder Sara Heil Jensen for vejledning.

Toiletforhold

På selve markedspladsen er der opsat midlertidige festivaltoiletter, og på stranden forefindes to offentlige toiletbygninger og andre faciliteter - er der handicaptoiletter? se mere her 

Hunde

Hunde må medbringes, men kun i snor, og man skal samle efterladenskaber op efter sig. Løse hunde er forbudt i offentlige skove og i Moesgaard Skov, men der befinder sig en hundeskov tæt på træfpladsen, hvor det er tilladt at lufte uden snor. Flere informationer om hundeskoven