Når det er svært at komme frem

Barnevogne, kørestole og rollator

Barnevogne og kørestole

Træffet er placeret på dels på strand og dels på en græsmark midt i en skov. Det betyder, at man godt kan komme rundt, men med noget besvær. For kørestolsbrugere og gangbesværede er det muligt, at køre i bil helt frem til træfpladsen via ambulancevejen, dette kræver dog en speciel tilladelse. Kontakt træfleder Sara Heil Jensen for vejledning.

Toiletforhold

På selve markedspladsen er der opsat midlertidige festivaltoiletter, heiblandt handicaptoilet, og på stranden mellem standskiosken og træfpladsen forefindes to offentlige toiletbygninger samt andre faciliteter. 

Hunde

Hunde må medbringes, men kun i snor, og man skal samle efterladenskaber op efter sig. Løse hunde er forbudt i offentlige skove og i Moesgård Skov, men der befinder sig en hundeskov tæt på træfpladsen, hvor det er tilladt at lufte uden snor.